PRIVACYVERKLARING (AVG)

Boordevolreclame / WiseBite is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
BOORDEVOLRECLAME / WISEBITE
Laan van Hildernisse Zuid 61
4617 AA Bergen op Zoom

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
BOORDEVOLRECLAME / WISEBITE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– (Bedrijfsnaam, bedrijfsgegevens: KVKnr, BTWnr)
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOOONSGEGEVENS
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie andere gegevens als bovenstaand te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@boordevolreclame.nl of info@wisebite.nl

MET WELKE DOELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
BOORDEVOLRECLAME / WISEBITE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
– uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
BOORDEVOLRECLAME bewaart uw gegevens (persoonsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Concreet: de digitale gegevens van klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals voor elke ondernemer is er een wettelijke verplichting de bedrijfsadministratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

DE NAVOLGENDE INTERNETDIENSTEN VERWERKEN WIJ:
Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

– VPS Servers,
– Hosting accounts op servers,
– Domeinnamen,
– SSL Veiligheidscertificaten,
– SPAM Expert diensten,
– Bouwen en onderhouden van websites,
– Hostingaccounts (servernaam, account, wachtwoord, pakket, dataverbruik),
– Email accounts (email adressen, groepen, forwards).

Indien u gebruik maakt van vps / hosting / mail – Logfiles (ip adres, accountnaam, mail adressen) ter bescherming van ongewenst gebruik en/of analyse bij functionerende van systemen.

WORDEN UW GEGEVENS MET DERDEN GEDEELD?
Ja, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening:
• Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens,
• Nieuwsbriefsoftware (MailChimp), voor de digitale nieuwsbrief,
• Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website,
• Verzending van bedrijfsgerelateerde materialen zoals drukwerk, ontwerpen,
• gegevensdragers (bijv. USB-sticks) via vervoersbedrijven,
• Als u na ontvangst te lang wacht met betaling kan het nodig zijn dat wij uw relevante
• persoonsgegevens delen met een commerciële partij. Deze partij verzorgt daarop de
• herinneringen en aanmaningen voor ons en zal voor die taak moeten kunnen
• beschikken over uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Met deze ‘verwerkers’ waarmee we persoonsgegevens delen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin is precies vastgelegd wat we wel en niet met uw gegevens mogen doen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
BOORDEVOLRECLAME / WISEBITE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boordevolreclame en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boordevolreclame.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
BOORDEVOLRECLAME neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan d.m.v. een 3-traps authentificatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@boordevolreclame.nl of info@wisebite.nl

 

BOORDEVOLRECLAME wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Al onze leveringen vinden plaats onder de: Leveringsvoorwaarden KVGO.
Een model van onze leveringsvoorwaarden zal u na aanvraag elektronisch worden toegestuurd.

Alle teksten, beeldmateriaal, animatie en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BOORDEVOLRECLAME. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden. Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. BOORDEVOLRECLAME is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat BOORDEVOLRECLAME opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Sommige informatie op de site kan onjuist zijn

 

door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. BOORDEVOLRECLAME behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, materialen en specificaties. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging. De BOORDEVOLRECLAME website wordt regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van computer-virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. BOORDEVOLRECLAME is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

 

Aan de vermeldde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Boordevolreclame aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.